Lubin

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miejski w Lubinie (UM)
  • 59-300 Lubin
  • ul. Kilińskiego 10
  • Tel.: +48 76 746-81-00
  • www.lubin.pl
  • E-mail: kontakt@um.lubin.pl
  • NIP: 692-17-49-983
  • REGON: 000526073
 • Starostwo Powiatowe w Lubinie
  • 59-300 Lubin
  • ul. Jana Kilińskiego 12b
  • Tel.: +48 76 746-71-00
  • www.powiat-lubin.pl
  • E-mail: starostwo@powiat-lubin.pl
 • Klub Sportowy "Zagłębie" Lubin
  • 59-301 Lubin
  • ul. M. Skłodowskiej Curie 98
  • Tel.: +48 76 847-86-44
  • www.zaglebie-lubin.pl
  • E-mail: sekretariat@zaglebie.kghm.pl
  • NIP: 692-20-63-609
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie (OSiR)
  • 59-300 Lubin
  • ul. Odrodzenia 28b
  • Tel.: +48 76 846-08-33
  • www.osirlubin.pl
  • E-mail: sekretariat@osirlubin.pl
 • Polskie Koleje Państwowe - Dworzec Kolejowy (PKP)
  • 59-300 Lubin
  • ul. Kolejowa 9
  • Tel.: +48 76 844-18-85
 • Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Polska Miedź S.A. (KGHM)
  • 59-300 Lubin
  • ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
  • Tel.: +48 76 847-82-00
  • www.kghm.pl
 • Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie (UZZM)
  • 59-300 Lubin
  • ul. Odrodzenia 21, 23 (pokój 114)
  • Tel.: +48 76 749-89-29
  • www.uzzm.mckk.pl
  • E-mail: uzzm@mckk.com.pl
 • Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. (MCKK)
  • 59-301 Lubin
  • ul. M. Skłodowskiej-Curie 84
  • Tel.: +48 76 846-18-00
  • www.mckk.com.pl
  • E-mail: info@mckk.com.pl
  • NIP: 692-000-17-80
 • "Medicus" - Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Sp. z o.o. w Lubinie
  • 59-300 Lubin
  • ul. Leśna 8
  • Tel.: +48 76 74-66-302 (sekretariat)
  • www.cdtmedicus.pl
  • E-mail: cdtmedicus@cdtmedicus.pl
  • NIP: 692-000-16-91
  • REGON: 390553001
 • Urząd Skarbowy w Lubinie (US)
  • 59-301 Lubin
  • ul. M. Skłodowskiej - Curie 94
  • Tel.: +48 76 746-11-00 (centrala)
  • www.us.lubin.pl
  • E-mail: us0212@ds.mofnet.gov.pl
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. (MPWiK)
  • 59-300 Lubin
  • ul. Rzeźnicza 1
  • Tel.: +48 76 746-80-00
  • www.mpwik.lubin.pl
  • E-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl
  • NIP: 692-02-12-117
  • REGON: 390273655
 • Szpital - Zakład Opieki Zdrowotnej (ZOZ)
  • 59-300 Lubin
  • ul. Bema 6
  • Tel.: +48 76 846-14-00
  • www.zozlubin.com.pl
  • NIP: 692-21-16-777
  • REGON: 000308732

O Lubinie

Miasto powiatowe w województwie dolnośląskim, na Wysoczyźnie Lubińskiej, nad Zimnicą (lewy dopływa Odry). 82 tysiące mieszkańców (2001).

Ważny ośrodek mieszkaniowy, przemysłowy i handlowo-usługowy; największym przedsiębiorstwem jest kombinat górniczo-hutniczy KGHM Polska Miedź SA (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy), do którego należą (w obrębie Lubina): Dolnośląska Spółka Inwestycyjna SA, Fundusz Inwestycji Kapitałowych KGHM Metale SA, zakłady - transportowe, elektroenergetyczne, doświadczalny oraz kopalnia rud miedzi Zakład Górniczy Lubin; ponadto rozwinięty przemysł materiałów budowlanych, metalowy, odzieżowy i spożywczy; wiele przedsiębiorstw budowlano-montażowych, związanych głównie z górnictwem miedzi; centrala Cuprum Banku SA oraz siedziby oddziałów kilku innych banków; duży węzeł drogowy (droga europejska Świnoujście-Praga oraz trasy do Wrocławia i Zgorzelca) przy linii kolejowej Legnica-Głogów; lotnisko sportowe i Aeroklub Zagłębia Miedziowego; obiekty sportowe (stadiony, boiska, kryte baseny, sztuczne lodowisko, tor łyżwiarski, nowoczesna kręgielnia, korty tenisowe, wieża wspinaczkowa, skate park); działają: Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe z galerią sztuki, Lubińskie Forum Artystyczne, Centrum Kultury MUZA, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej i inne; współpraca partnerska z niemieckimi miastami: Hof, Bad Ems, Boeblingen.

Stare miasto zachowało średniowieczny układ urbanistyczny; niewielkie centrum jest otoczone nowymi osiedlami mieszkaniowymi (na północy Staszica i Zwycięstwa, na południu Świerczewskiego i Przylesie, na zachodzie Polne i Wyrzykowskiego); w północno-zachodniej części miasta - lubiński obszar Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; rozległe tereny zielone (ponad 13% powierzchni Lubina), w tym parki miejskie (Wrocławski, Jesionowy, Kopernika, Leśny, Osiedlowy) i ogromny działkowe. W pobliżu Lubina rezerwat leśny Zimna Woda.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

W XII w. gród kasztelański, obok osada targowa; prawa miejskie przed 1290; do 1675 w posiadaniu Piastów Śląskich; od 1331 pod zwierzchnictwem Czech, od 1526 w monarchii Habsburgów; XIV-XV w. rozwinął się duży ośrodek rzemieślniczy (głównie sukiennictwo) i handlu (głównie suknem); rozwój miasta zahamowany przez wojnę trzydziestoletnią 1618-48; XVII-XIX w. ośrodek płóciennictwa; od 1742 w państwie pruskim (zgermanizowana nazwa Lueben); od XIX w. rozwój przemysłu spożywczego, drzewnego i metalowego; od 1871 połączenie kolejowe. W czasie II wojny światowej zniszczony w około 70%; od 1945 w granicach Polski, odbudowany. 31 VIII-2 IX 1982 demonstracje przeciwko stanowi wojennemu, stłumione przez siły bezpieczeństwa (lubińskie wydarzenia 31 sierpnia 1982).

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Lubin leży 23 km na północ od Legnicy. Znany głównie jako centrum Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego, ma znacznie dłuższą historię niż datująca się od okresu powojennego eksploatacja kruszcu. Świadectwem tego są zachowane na znacznym odcinku starego miasta mury obronne z basztami łupinowymi i ruiny gotyckiego zamku z połowy XIV w. oraz gotycki kościół x XIV-XVI w. Z zamku przetrwała kapica (dziś galeria "Wzgórze Zamkowe"), której najcenniejszym elementem jest portal z 1349 z rzeźbionym tympanonem, wybitnym dziełem sztuki śląskiej. Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej powstał w okresie lokacji miasta w końcu XIII w., powiększany od połowy XV w., został ukończony na początku następnego stulecia. W wnętrzu z pierwotnego wyposażenia: gotyckie kamienne sakramentarium, drewniane rzeźbione stalle, renesansowa ambona, liczne nagrobki i epitafia. Dwa z pięknych lubińskich XVI-wiecznych ołtarzy znajdują się obecnie we Wrocławiu. Obok kościoła stoi wysoka dzwonnica, XVIII-wieczna przeróbka gotyckiej wieży obronnej. W Starym Lubinie zachował się skromny barokowy kościół NMP z XVII w., konstrukcji ryglowej, o formie typowej dla niewielkich zborów protestanckich. W szybkie "Bolesław" kopalni miedzi od niedawna istnieje Muzeum Ziemi Lubińskiej.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Wysoczyzna Lubińska

Wysoczyzna Lubińska - część Nizin Sasko-Łużyckich - jest to jednostka o bardzo wyraźnych granicach, wyższa od otaczających, z żyznymi glebami częściowo na lessach przy dosyć znaczącym udziale lasów. Silne przeobrażone środowisko przyrodnicze, dzięki kopalniom miedzi i zakładom hutniczym, wyraża się zanieczyszczeniem powietrze, gleb i deformacjami powierzchni terenu.

Źródło:
 1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM). Jest to region przemysłowy, o którego powstaniu i i rozwoju zadecydowała obecność surowca - rud polimetalicznych z podwyższoną zawartością miedzi i srebra. Złoża rud metali eksploatowane były na Przedgórzu Sudeckim od najdawniejszych czasów. Najpierw przystąpiono do wydobycia rud miedzi w okolicy Bolesławca i Złotoryi, które od 1954 r. zaczęto przerabiać w hucie miedzi w Legnicy. Okręg przemysłowy z prawdziwego zdarzenia powstał jednak dopiero w latach 60., kiedy przystąpiono do eksploatacji zasobnych (1,6 mld t), choć niskoprocentowych (1,6% zawartości miedzi) rud miedzi w rejonie Legnicy, Lubina i Głogowa. Głównymi zakładami przemysłowymi regionu są obecnie: kopalnie rud miedzi w Lubinie, Polkowicach, Sieroszowicach i Rudnej, huty miedzi w Głogowie, Legnicy i Orsku, zakład wzbogacania rud w Lubiniu oraz zakłady chemiczne (kwas siarkowy) w Legnicy. Głównymi ośrodkami miejskimi i przemysłowymi okręgu (zagłębia) są zatem: Legnica, Głogów, Lubin, Polkowice oraz Orsk. Okręg przemysłowy przeżywa trudności adaptacji do nowych warunków ekonomicznych oraz geograficznie innej orientacji rynkowej. Jest to ponadto obszar wielkiego zagrożenia ekologicznego i degradacji środowiska. Zbiornik odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, leżący w Pobliżu Polkowic, jest największą tego typu budowlą w Europie (ponad 1250 ha).

Źródło:
 1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Lubin w liczbach

Powierzchnia miasta 40,1 km2 (4 077 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 76 595
Liczba urodzeń w 2006 roku 768
Liczba zgonów w 2006 roku 532
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 645
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 1 434
Ilość osób, które pracują 20 795
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 2 600
Ilość książek w miejskich bibliotekach 184 993 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 80 (o średniej powierzchni 114,6 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 39
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 7 436
Dochody miasta (gminy) 168 273 769,47 zł
Wydatki miasta (gminy) 165 017 818,31 zł
Średnia pensja w powiecie lubińskim 4 669,76 zł (co stanowi 177,1% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w powiecie lubińskim 27 013
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 11,9
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl